Privacyverklaring


Identiteit

SeniorWeb Dronten is statutair geregistreerd als Stichting ComputerClub Dronten. SeniorWeb Dronten werkt samen met de landelijke organisatie seniorweb.nl gevestigd te Utrecht, maar is een financieel en organisatorisch onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk met het doel de digitale wereld toegankelijk te maken voor de inwoners van Dronten. De organisatie drijft geheel op de inzet van vrijwilligers. SeniorWeb Dronten maakt gebruik van de faciliteiten van De Meerpaal en FlevoMeer Bibliotheek Dronten.

Doeleinden

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onze eigen administratie en worden niet gedeeld met derden (ook niet met de landelijke SeniorWeb te Utrecht en FlevoMeer Bibliotheek Dronten).

Website en Cookies

Informatie die doorgegeven wordt via webformulieren (inschrijving cursus, contact) is beveiligd via SSL. Cookies kunnen uitsluitend worden gebruikt voor optimalisering van de website en dus niet voor reclamedoeleinden. Indien dergelijke cookies van toepassing zijn zal dit worden gemeld bij bezoek aan deze website ccdronten.nl

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden uitsluitend verstuurd indien hiervoor expliciet toestemming is verleend door cursist of relatie. Elke nieuwsbrief bevat een link voor het afmelden van ontvangst van nieuwsbrieven. Afmelden is tevens mogelijk via de link Afmelden Nieuwsbrief of telefonisch via onze secretaris Wim Veldt tel. 0321-312712.

Gegevens

Tenzij een oud-cursist expliciet heeft aangegeven nieuwsbrieven te willen ontvangen worden persoonsgegevens 2 jaar na het volgen van een cursus verwijderd.

Inzage en correctie

Een (oud-)cursist of relatie heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens. Daarbij kan hij/zij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek is zowel mogelijk via het Contactformulier op onze website als telefonisch via onze secretaris Wim Veldt tel. 0321-312712.

Beveiliging persoonsgegevens

Onze offline database met persoonsgegevens is beveiligd tegen onrechtmatige toegang d.m.v. een wachtwoord en versleuteling. Toegang tot de database is bovendien selectief geregeld, d.w.z. dat onze vrijwilligers alleen toegang hebben tot gegevens die relevant zijn voor hun functie zoals secretaris, penningmeester en docent.