Microsoft Excel


  • Voor deze cursus is basiskennis computervaardigheid noodzakelijk.
  • De cursus bestaat uit 6 lessen van 1½ uur.
  • U kunt gebruik maken van uw eigen laptop of van de PC's van De Meerpaal (MS Excel 2016).


logo excelExcel is een krachtig en gebruiksvriendelijk rekenprogramma. Met dit programma kunt u op eenvoudige wijze uw gegevens beheren zoals adresbestanden en meterstanden. Ook voor het rubriceren van verzamelingen boeken, cd’s of recepten is Excel handig.
In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De basis: het programma starten, een document openen en werkbladen, kolommen, rijen en cellen onderscheiden.
  • Getalnotatie: aangeven of het een geldbedrag, percentage of datum betreft. Cijfers achter de komma zetten en grote getallen noteren.
  • Rekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, en functies gebruiken om een berekening uit te voeren.
  • Grafieken: gegevens presenteren in een grafiek.
  • Opmaak en weergave: de breedte van kolommen en de hoogte van rijen aanpassen. Tekst en cellen vormgeven en de juiste weergave gebruiken om af te drukken.


Inschrijven Cursus