Orde op uw PC


  • Voor deze cursus moet u minimaal een beginnerscursus hebben gevolgd.
  • U kunt gebruik maken van uw eigen laptop of van de PC's van De Meerpaal.
  • De cursus bestaat uit 4 lessen van 1½ uur.


logo Orde op uw PC Een veel gehoorde opmerking van onze cursisten is de moeilijkheid om orde te scheppen en te houden in de bestanden (foto’s, brieven, websites, E-mail etc.) op de computer. Deze cursus zal u op weg helpen uw computer op orde te brengen en duurzaam te houden.De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Ontwerpen van een opbergsysteem: Hoe pakken wij het aan om een overzichtelijke indeling van de mappen op de computer te maken, aansluitend bij uw persoonlijke behoeften.
  • Gebruik van de Verkenner: Het beheersen van het gebruik van dit standaard programma op elke PC aanwezig, waarmee het beheer van de bestanden kan worden verwezenlijkt.
  • Aan de slag met uw eigen computer: De stof welke is aangereikt wordt toegepast door uzelf, eventueel kan met behulp van een hulp op afstand programma bijstand worden verleend.
  • Veilig bewaren van belangrijke bestanden: Bespreking en demonstratie van de manier om geen bestanden kwijt te raken of door onbevoegden te laten benaderen.
  • Tips voor het duurzaam op orde houden.
  • Hulpmiddelen bij het beheer zoals: Dubbele bestanden opzoeken, Instellen van programma’s met voorkeuren, Foto’s vanaf camera, IPhone of Tablet overbrengen, Back-up maken van bestanden.


Inschrijven Cursus